ATTENTION :


Magandang balita para sa ating mga Overseas Filipino Workers (OFWs) na nagmiyembro at naghulog sa ilalim ng Pag-IBIG Overseas Program (POP) mula Oktubre 1991 hanggang Disyembre 2009.

Ngayon, sa ilalim ng aming POP Balik Savings, maaari niyo na pong makuha ang inyong naipon sa ilalim ng Pag-IBIG Overseas Program!

I-click po lamang ito upang malaman kung ikaw ay isa sa mga OFWs na may ipon sa ilalim ng programang ito.

STEP 1
Register with the Fund thru any of the following modes:
a. Register at the Members Services Office (MSO)/Branch.
b. Submit duly accomplished Member’s Data Form to Members Services Office (MSO)/ Branch servicing counter.